Sprängning av sten och berg

Vi utför säkra sten och bergsprängningar vid skogsbilvägs arbeten och markarbeten med en ytterst kompetent, yrkesvan och auktoriserad personal.

Inget projekt är för stort eller för litet, vi löser det.

Vi arbetar med de flesta typer av sprängningar vid anläggningsarbeten till exempel vid byggnad av skogsbilvägar och schaktarbeten.

Lång erfarenhet och vår erfarenhet av olika typer av sprängningar gör att du kan känna dig trygg.

Du är välkommen att kontakta oss för alla typer av projekt som nya skogsbilvägar, renovering och underhåll av skogsbilvägar, rivning av hus och byggnader, dammar, diken, schakt till hus och tillbyggen m.m.

Hör av dig till oss för en offert!