Schakt till hus och tillbyggnader

Vi schaktar till hus, tillbyggen, friggebodar, pooler, kabelschakt med mera. Låt oss göra det viktiga underarbetet.

Som vid all hantverk är underarbetet mycket viktigt för slutresultatet.

Vid ett schakt/grävarbete för att t.e.x. gjuta en, betongplatta behöver all matjord grävas bort och sedan fyllas på med dränerande material upp till grundläggningsdjupet.

Djupet för hur djupt man gräver kan variera en del beroende på den befintliga marken och vilket projekt det gäller.

Du är välkommen att kontakta oss för alla typer av schaktarbeten.

Hör av dig till oss för en offert!