Vi renoverar och underhåller skogsbilsvägar

Skogsbilvägar behöver naturligtvis renoveras med jämna mellanrum, helst varje år för att hålla längre. Det blir billigast i längden eftersom större skador senare kan bli svårare att renovera.

Om man struntar i att underhålla sin skogsbilväg försämras den från år till år på grund av väder, tjällossning, slitage och omgivning.

Vi rekommenderar att kontinuerligt underhålla skogsbilvägen varje år, att låta professionella vägbyggare gå igenom din skogsbilväg varje år är en bra idé.

Underhåll av skogsbilväg
  • Vi hyvlar din väg och använder kunniga professionella förare.
  • Vi kollar dräneringen så att vattnet rinner undan i dikena.
  • Då och då behöver diken rensas.
  • Rensar bort sly och gräs så att solen kan torka upp vägen.
  • Kompletterings grusning kan behövas för att höja och hålla vägens bärighet.
Renovering och underhåll av skogsvägar i södra sverige