Nya skogsbilvägar

Drömmer du om en skogsbilväg till sommarstugan? Om du har skog för avverkning som ligger långt från bilväg bör du överväga en ny skogsbilväg. Att frakta virke längre sträckor är dyrt och den nya skogsbilvägen betalar sig snabbt. Vi på Vägbyggarn i Mörrum AB har kunskapen och erfarenheten som krävs för att bygga säkra och hållbara skogsbilvägar.

Vi projekterar din skogsbilväg, och kontaktar  berörda myndigheter i samband med tillståndsprövningar.

Som vid all vägbyggnad görs först en så kallad terrass av befintligt material. Terrassen är vägens viktigaste beståndsdel och för den som bygger nya skogsbilvägar krävs god kunskap om jordarter och material.

Vägbyggaren i Mörrum AB har genom lång erfarenhet, kompetent, intresserad och fortlöpande utbildad personal den kunskapen som krävs för att bygga den så viktiga grunden för din nya skogsbilväg. Vi använder endast material och riktigt väggrus av högkvalitet.

Försäkringar

Vi har de försäkringar som krävs för att täcka eventuella skador, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

KONTAKTA OSS GÄRNA I FRÅGOR RÖRANDE PRODUKTION AV NYA SKOGSBILVÄGAR!