Dammar och diken

Vi gräver diken och dammar i marker med för högt stående vatten för att låta vattnet rinna undan och för att öka skogsproduktionen.

Eller om din tomt ofta är vattenfylld vid till exempel sommarstugan kan vi leda bort överflödigt vatten från tomten och ge marken och växternas rötter en chans att torka upp och förhindra att de förruttnar.