Vi gräver och bygger avlopp

Vi kan hjälpa dig med att lägga ett nytt enskilt avlopp till huset på landet eller fritidshuset eller byta ut ett icke godkänt avlopp.

Vi hjälper dig hela vägen med anmälan om enskilt avlopp till ett helt färdigställt godkänt avlopp.

Det är viktigt att avloppsvattnet renas från bakterier innan det släpps ut i naturen  igen för att förhindra att sjukdomar sprids.

Som ägare till en fastighet är det du som är ansvarig för att avloppet är driftsäkert.

Det finns många olika tekniker och ett stort antal produkter för enskilda avlopp.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.