Våra Tjänster

Vi bygger nya skogsbilvägar

Nya Skogsbilsvägar

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att bygga säkra och hållbara nya skogsbilvägar.

Renovering och underhåll av skogsvägar i södra sverige

Renovering & Underhåll av skogsvägar

Vi håller din skogsbilväg i bästa skick genom professionell renovering och underhåll av vägen.

Sprängning av sten och berg

Vi utför säkra sten och bergsprängningar vid väg och markarbeten med kompetent, yrkesvan auktoriserad personal.

Vi gräver dammar och diken

Dammar & Diken

Vi gräver diken och dammar i marker med för högt stående vatten för att låta vattnet rinna undan och för att öka skogsproduktionen.

Schakt till hus och tillbyggnader

Vi schaktar till hus, tillbyggen, friggebodar, pooler, kabelschakt med mera. Låt oss göra det viktiga underarbetet.

Vi bygger avlopp till hus och sommarstugor

Avlopp

Vi schaktar och lägger enskilt avlopp m.m. till hus, fritidshus. Till exempel en trekammarbrunn till villor och sommarstugor.