VI BYGGER NYA SKOGSBILVÄGAR

Vi bygger och renoverar skogsbilvägar.
Behöver du hjälp?

VÄGBYGGARN I MÖRRUM AB

Dammar, diken, schakt, avlopp, sprängning.
Rivning av hus och tillbyggnader!

Vi bygger nya skogsbilvägar, renoverar gamla vägar, river hus och byggnader, gräver dammar, diken, lägger avlopp, schaktar till nya hus och tillbyggen, krossar grus, spränger sten och berg. Inget projekt är för stort eller litet.

Vår service

Vi bygger nya skogsbilvägar

Nya skogsbilvägar

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att bygga säkra och hållbara nya skogsbilvägar med bästa kvalitet.

Renovering och underhåll av skogsvägar i södra sverige

Renovering & Underhåll

Håll din skogsbilväg i bästa skick i många år genom att göra en professionell renovering och underhåll av vägen.

Sprängning av sten & berg

Vi utför säkra sten och bergsprängningar vid väg och markarbeten med kompetent, yrkesvan auktoriserad personal.

Vi gräver dammar och diken

Dammar och diken

Vi gräver diken och dammar i marker med för högt stående vatten för att låta vattnet rinna undan och för att öka skogsproduktionen.

Schakt till hus & tillbyggnader

Vi bygger schakt till hus, tillbyggen, friggebodar, pooler, kabelschakt med mera. Låt oss göra det viktiga underarbetet.

Vi bygger avlopp till hus och sommarstugor

Avlopp

Vi schaktar och lägger enskilt avlopp m.m. till hus, fritidshus. Till exempel en trekammarbrunn till villor och sommarstugor.

Lite om oss

Varför välja oss?

Stor maskinpark

Vi har rätt maskin för varje enskilt uppdrag, vilket garanterar bästa resultatatet vid alla jobb.

Nöjda kunder

Vårt mål är alltid högsta kvalitet vid varje projekt och 100% nöjda kunder. Hos oss är du trygg som kund.

Bästa priser

Vi erbjuder konkurrens kraftiga priser vid varje projekt. Hör av dig för offert.

Försäkringar

Vi har alla de nödvändiga försäkringar som krävs, vilket ger dig som kund en extra trygghet.

Lång erfarenhet

Både företaget och den professionella och intresserade personalen har lång erfarenhet i branschen.

Expertråd

Du är alltid välkommen med frågor, vi ger dig alltid de bästa råden och förslagen vid varje tillfälle.

© Copyright - Vägbyggarn i Mörrum AB - Produced by Webbohem.se